ספר סגולת אמת לחדשים אלול תשרי

75

ספר מיוחד המסכם את עניני חודשי אלול ותשרי, הימים הנוראים והחגים

סגולות ותפילות שכדאי לאמרם לכתיבה וחתימה טובה

50 במלאי

תיאור

ספר מיוחד המרכז את סגולות ותפילות חודש אלול, הימים הנוראים, חג הסוכות, הושענא רבא ושמחת תורה.

לכתיבה וחתימה טובה