ספר סגולות ותפילות חנוכה-טו’ בשבט-פורים לעם סגולה

תיאור

ספר סגולות ותפילות לימי חנוכה, טו’ בשבט ופורים

למיצוי השפע שבימים אלו