קמעות

הקמעים והפעולות המפורסמים של הרב חיים פוקס שליט"א נכתבים בקדושה וטהרה ע"י הרב לפי המסורת שנמסרה לו מדורי דורות על ידי המקובלים הקדושים ביניהם הרב כדורי זצ"ל.

הקמעים הינם תפילה כתובה תמידית עם שמות קדושים ומלאכים, ומבורכים מפי גדולי עולם שליט"א וזצ"ל. ואינם השבעת מלאכים שאינה אפשרית בימינו.

באפשרות הרב לכתוב כל קמיע בין על נייר או קלף או פלטת כסף טהור או על חרס הכל לפי דרישה ועדיפות.

לכל קמיע יש את הזמן שלו לכתיבה ולכן יתכן זמן המתנה של כ-14 יום מזמן ההזמנה והכל כדי להגיע ליום ולשעה הטובים ביותר לכתיבה והצלחת הקמיע.

הקמיע הינו עבודת יד ומאחר ונעשה לכל אדם במיוחד, אין להעביר את הקמיע לאדם אחר.

קמע