הרב פוקס

מקים המכון והעומד בראשו 
הרב חיים פוקס שליט"א

אשר שנים רבות חקר בכל כתבי הקודש הקדמונים וגם באלו אשר לא נמצאים בידי העם , ואף בכתבים מדתות שונות. וכל זאת בכדי לדעת ולברר את שורשם האמיתי והיהודי ולהסיר הסילוף אשר הוחדר במזיד במרוצת השנים בקמיעים ובסגולות שונים ע”י אינשי דלא מעלי…
בשנת תשנ”ט (1999 למניינם) נקרא הרב חיים פוקס שליט”א לגדולי הדור ונתבקש על ידם לברר את מקורות ושורשי הדברים בבחינת “מוציא יקר מזולל” והודרך מפי גדולי הדור להקים את המכון שיהווה סמכות הלכתית עליונה שיענה לכל צרכי העם בנושאים אלו.
הרב חוקר שנים רבות את הנושאים הנ”ל ומקיים הרצאות וקבלות קהל בארץ ובעולם.
במכון כמה צוותי עובדים ובהם מתרגמים , קלדנים , חוקרי כתבים וכמובן המתנדבים הרבים  אשר עוזרים בכל ליבם לקדם את המכון ופעולותיו , ולהם הברכה.

שימור והוצאה לאור

הוצאה לאור של כתבי יד עתיקים שנמסרו מאב לבן ומרב לתלמיד אשר מעולם לא ראו אור.

מחקר מעמיק ממקורות רבניים ומדעיים

1. בדיקת אמינות ומקור לכתבי יד - אשר חלקם התגלו מדת לא יהודית.
2. השוואה בין הגרסאות הקיימות - לגלות נוסחאות אמיתיות.
3. חקירת צמחי מרפא שניתנו כתרופות בכתבי היד.

ייעוץ והכוונה ע"פ הספרים הקדושים

1. פרנסה , שלום בית , זיווג , ילדים , בריאות וכדומה.
2. הטלת גורלות לפי הספרים הקדושים (ורק בדרך שרוח חכמים נוחה ממנה).
3. בדיקת תוכנם של קמעים וסגולות אשר ניתנו לאנשים בעבר (ולא תמיד צלחו או שלא היו ממקור טהור).

אופן הטיפול במכון

קמעים

 קמע הינו תפילה תמידית העוזרת לאדם כל עוד הקמע עליו (או במיקום הספיציפי שעליו להיות).

סגולות

סגולה הינה כל חי , צומח או דומם אשר לו כוח המסוגל לאותה מטרה מסוימת.

תרופות

מצמחי מרפא ע"פ מחקר מדעי מעמיק בתיאום עם פרופסורים ורופאים טבעיים.

הסכמות מגדולי ישראל